Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy är informativ, vilket innebär att den inte är en skyldighet för dig. Integritetspolicyn består främst av regler för behandling av personuppgifter som erhållits från dig av administratören, inklusive grunder, syften och omfattning av behandling av personuppgifter och de registrerades rättigheter.