Cookies policy

Our site required cookies for proper functioning, you can read more about this in our privacy policy. By closing this message you consent to their use.

Accept

ALLMÄNNA VILLKOR

LEKPLATSBYGGARNA ABs ALLMÄNNA VILLKOR BETRÄFFANDE

FÖRSÄLJNING OCH LEVERANS AV LEKREDSKAP

 

Bästa/e kund,

Tack för att du visar intresse för våra produkter.

 

Nedan kan du läsa om våra allmänna villkor.PRISER

Samtliga priser är exklusive moms och frakt


BESTÄLLNING

Beställning kan ske via telefon, sms, mail eller brev.

Din beställning följs alltid upp med ett ordererkännande som skickas till dig via mail eller brev.

 

BETALNINGSVILLKOR

Efter sedvanlig kreditkontroll

1)    Vid order understigande 150 000 kronor skickas en faktura vid leverans. Betalningen för denna faktura ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen.

2)    Vid order över 150 001 kronor kommer vi överens om en betalningsplan / lyftplan.

3)    Möjlighet till leasing genom vår samarbetspartner.

Vid försenad betalning:

Om betalning inte är oss tillhanda på förfallodagen skickas en påminnelse där en lagreglerad

påminnelseavgift om 60 kr tillkommer.

Dröjsmålsränta:

Vid försenad betalning tillkommer också en dröjsmålsränta om 36% som faktureras efter det att betalningen för ursprungsfakturan är oss tillhanda. 


LEVERANSVILLKOR

Fritt fabrik

 

LEVERANSTID

Normalt 5-7 veckor efter beställning.

 

GARANTIER

Novums allmänna garantier (finns under annan flik)